ชุดจานดาวเทียมระบบ C-BAND
  ชุดจาน PSI S-X
  ชุดจาน RS-SUNBOX C-Band
  ชุดจาน GMM Z C-Band
  ชุดจาน IDEA TOP-TEN
  ชุดจาน  DYNASAT

  ชุดจานดาวเทียมระบบ KU-BAND
  ชุดจาน PSI-TRUE TV
  ชุดจานเหลือง DTV-ดีคุ้ม
  ชุดจานส้ม IPM CLEAR
  ชุดจาน RS-SUNBOX Ku-Band
  ชุดจาน GMM Z Ku-Band

  ชุดจานดาวเทียมระบบ HD C-BAND
  ชุดจาน GMM Z HD
  ชุดจาน PSI O2 DIGITAL HD
 
  ชุดจานดาวเทียมระบบ HD KU-BAND
  ชุดจาน IPM HD PRO
  ชุดจาน DTV HD
  GMM Z HD
 
  ชุดจานดาวเทียมระบบทีวีรวม MATV
  ชุดงานระบบ MTEX MBOX 10 ช่อง
  ชุดงานระบบ MTEX MBOX 14 ช่อง
  ชุดงานระบบ MTEX MBOX 20 ช่อง
  ชุดงานระบบ MTEX MBOX 28 ช่อง
 
  ชุด PROMOTION กล้องวงจรปิด
  HIVIEW

  ชุด Promotion 4 กล้อง
  ชุด Promotion 8 กล้อง
  ชุด Promotion 16 กล้อง
 
  PROMOTIION ติดตั้งแอร์ ล้างแอร์
  ติดตั้งแอร์วันนี้ ล้างฟรี 2 ครั้ง

 การแยกจุดรับชมอิสระ 1 ดาวเทียม  1 จุด  

การแยกจุดรับชมอิสระ 1 ดาวเทียม  2 จุด
การแยกจุดรับชมอิสระ 1 ดาวเทียม   3-4 จุด
การแยกจุดรับชมอิสระ 1 ดาวเทียม   5-6 จุด      
 การแยกจุดรับชมอิสระ 1 ดาวเทียม   7-8 จุด      
 การแยกจุดรับชมอิสระ 2 ดาวเทียม   1 จุด 
การแยกจุดรับชมอิสระ 2 ดาวเทียม   3-4 จุด
การแยกจุดรับชมอิสระ 2 ดาวเทียม   5-6 จุด     
การแยกจุดรับชมอิสระ 2 ดาวเทียม   5-6 จุด     

2/11 ม.1 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Tel. 084-7199869, 085-8402817
Copyright © 2012 www.hckskytech.com All Rights Reserved.
Powered by ThaiWeb.